OVER ONS

Rechtswinkel Leeuwarden is in 2017 opgericht door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. De stichting heeft ten doel het kosteloos bieden van juridische hulpverlening en al hetgeen
daarmee samenhangt door studenten rechtsgeleerdheid aan alle bewoners in de provincie Friesland, onder andere door het organiseren van een juridisch spreekuur. De stichting heeft geen winstoogmerk.

ANBI Status

De stichting Rechtswinkel Leeuwarden is gevestigd aan de Schoolstraat 2 te Leeuwarden.

RSIN: 857768967

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

R. Oostra, voorzitter

M.J. Attema, secretaris

D. Schat, penningmeester

Het bestuur en de medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Stichting Rechtswinkel Leeuwarden zal jaarlijks haar jaarverslag deponeren in het handelsregister.

Via de link hieronder is het beleidsplan van Rechtswinkel Leeuwarden te raadplegen, in het beleidsplan is onder meer een financiële verantwoording en een verslag van de activiteiten te vinden.

Disclaimer

Stichting rechtswinkel Leeuwarden is een organisatie die wordt gedreven door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen die voldoen aan door ons vooraf vastgestelde voorwaarden, waaronder het hebben afgerond van het eerste studiejaar van de opleiding Rechtsgeleerdheid. Hiermee willen wij de kwaliteit van ons advies garanderen. Daarnaast werken wij samen met meerdere advocatenkantoren om ons te ondersteunen. Desalniettemin blijft de stichting een studentenorganisatie die op geen enkele wijze aansprakelijk is voor het gegeven advies.